UWAGA 16 kwietnia 2018 roku minął już termin wysyłki wniosku PIT-WZ za 2017 rok.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś PIT-a polecamy program e-pity online, w którym szybko wyślesz e-deklarację PIT.

Koniec z PIT rozliczanym przez pracodawcę – PIT-40

PIT-WZ nie będzie alternatywą dla rozliczenia PIT-ów za pracownika. Za 2018 r. pracodawca nie rozliczy już zatrudnionej osoby nawet w przypadku, gdy otrzyma od niej PIT-12 przed 10 stycznia 2018 r. Rok 2017 był ostatnim, w którym pracownik mógł skorzystać z takiego rozwiązania, natomiast po złożeniu PIT-12 w 2018 r. pracodawca powinien poinformować pracownika, że nie sporządzi za niego rocznego PIT-a (może również nie przekazać pracownikowi tej informacji i wysłać mu po prostu jego PIT-11).

Co w świetle powyższej zmiany może zrobić pracownik:

  • podjąć decyzję, że sporządzi samodzielnie własną deklarację podatkową na podstawie PIT-11 od pracodawcy,
  • wypełnić w terminie od 1 stycznia do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ o sporządzenie rocznego PIT przez urząd skarbowy, po czym po weryfikacji zeznania rocznego PIT przygotowanego przez urząd skarbowy – zaakceptować go.

Jeżeli pracodawca przez pomyłkę uwzględni wniosek pracownika i wystawi mu PIT-40, to rozliczenie takie nie będzie miało mocy obowiązującej, tzn. pracownik zobligowany będzie i tak do samodzielnie sporządzenia własnej deklaracji PIT lub do wystąpienia z wnioskiem PIT-WZ do urzędu skarbowego. Podatnik w takim przypadku może zwrócić się do pracodawcy o to, by zamiast PIT-40, sporządził dla niego również PIT-11- mimo, iż dane z PIT-40 oraz PIT-11 będą się pokrywały. Może również przystąpić do rozliczania własnego PIT-a na podstawie danych z PIT-40 (traktując ten dokument tak samo, jak PIT-11).

Zatrudniający, który przez pomyłkę sporządzi zatrudnionemu PIT-40 powinien samodzielnie wystawić pracownikowi PIT-11 i wysłać deklarację zarówno do urzędu skarbowego jak i do podatnika. W innym przypadku jego działanie zostanie potraktowane jako niezrealizowanie funkcji płatnika – co spowoduje odpowiedzialność karną skarbową.