UWAGA 16 kwietnia 2018 roku minął już termin wysyłki wniosku PIT-WZ za 2017 rok.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś PIT-a polecamy program e-pity online, w którym szybko wyślesz e-deklarację PIT.

Ulgi podatkowe na PIT-WZ

Nie wszystkie ulgi i odliczenia można wskazać na wniosku PIT-WZ. Podatnik może wnosić o to, by organ skarbowy, sporządzający wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe, uwzględnił:

  • wspólne rozliczenie z małżonkiem, w tym również za rok, w którym małżonek zmarł (we wniosku PIT-WZ należy podać wszystkie dane małżonka),
  • rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  • podwyższone koszty uzyskania przychodów ze względu na wykonywanie wielu umów o pracę lub umów pochodnych lub też ze względu na zamieszkiwanie poza miejscem, gdzie znajduje się zakład pracy i nieuzyskiwanie dodatku za rozłąkę (należy wskazać przysługującą wartość kosztów na PIT-WZ),
  • podwyższone koszty uzyskania przychodów ze względu na to, że ryczałtowe – standardowe koszty, które stosuje podatnik są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej; koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (należy w PIT-WZ wskazać wartość kosztów udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi),
  • ulgę rehabilitacyjną (należy w PIT-WZ podać wartość ulgi oraz wskazać, czego dokładnie dotyczy),
  • ulgę prorodzinną - na dzieci (należy podać dane dzieci oraz wartość przysługującego odliczenia).

Na wniosku PIT-WZ nie możesz wskazać takich ulg i odliczeń jak:

Z tych ulg i odliczeń skorzystasz, jeżeli przygotujesz i wyślesz samodzielnie zeznanie PIT np. w programie e-pity.