UWAGA 16 kwietnia 2018 roku minął już termin wysyłki wniosku PIT-WZ za 2017 rok.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś PIT-a polecamy program e-pity online, w którym szybko wyślesz e-deklarację PIT.

Terminy składania PIT-WZ, wniosek przed i po terminie

Wniosku PIT-WZ nie można złożyć po 15 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym (w 2018 r. po 16 kwietnia). Choć wniosek składać można od 1 stycznia, to dopiero od 15 marca organ skarbowy przekaże podatnikowi wstępną wersję jego deklaracji podatkowej. W okresie od 1 stycznia do15 marca wniosek będzie oczekiwał na rozpatrzenie.

Wniosek może być zatem składany od 1 stycznia do 15 kwietnia. Po tym okresie podatnik może rozliczyć się wyłącznie samodzielnie.

A zatem w terminach:

 • od 1 stycznia do 9 marca można rozliczać się:
  • samodzielnie – składając standardowo deklarację roczną PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39,
  • składając wniosek PIT-WZ - nie mniej nie spowoduje on przygotowania podatnikowi wstępnie sporządzonego rozliczenia podatkowego w terminie wcześniejszym, niż od 15 marca.
 • od 10 marca do 16 kwietnia rozliczyć się można:
  • samodzielnie – składając deklarację roczną PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39,
  • z pomocą organu skarbowego – na podstawie przekazanego temu organowi PIT-WZ; otrzymując deklarację do weryfikacji i akceptacji od organu skarbowego, nie później niż 5 dni roboczych po dniu złożenia wniosku,
 • od 17 kwietnia (w 2017 r. od 19.04) rozliczyć można się wyłącznie samodzielnie
  – składając wyłącznie deklarację roczną PIT-37, PIT-36PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39,

Wniosek PIT-WZ możemy przekazać urzędowi skarbowemu jedynie elektronicznie – oznacza to, że pisma PIT-WZ wysłane pocztą nie będą rozpatrywane jako prawnie wiążące.
Elektroniczne wnioski złożone po 16 kwietnia, za rok podatkowy poprzedzający rok składania wniosku, również nie będą wiążące, organ skarbowy nie sporządzi na ich podstawie wstępnie przygotowanego zeznania PIT.
Aby skontrolować, kiedy pismo zostało przekazane należy sprawdzić otrzymane na mail UPO - data złożenia PIT-WZ jest bowiem każdorazowo wskazana na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru, jakie podatnik otrzymamy po przekazaniu przez Internet pisma do urzędu skarbowego.