UWAGA 16 kwietnia 2018 roku minął już termin wysyłki wniosku PIT-WZ za 2017 rok.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś PIT-a polecamy program e-pity online, w którym szybko wyślesz e-deklarację PIT.

Instrukcja jak prawidłowo wysłać elektroniczny wniosek PIT-WZ

Prawidłowa wysyłka PIT-WZ będącego wnioskiem o rozliczenie przychodów za 2017 r. wygląda następująco:

1. Niezbędne jest podanie prawidłowego i ważnego adresu e-mail, na który podatnik w terminie 5 dni roboczych, nie wcześniej niż 15 marca 2018 r. otrzyma informację o sporządzonym na podstawie wniosku PIT-WZ - wstępnie przygotowanym PIT-37.

2. Po wypełnieniu całego wniosku PIT-WZ i ponownej kontroli wszystkich pól, w terminie od 1 stycznia do 16 kwietnia 2018 r. podatnik powinien wysłać go online (elektronicznie, przez Internet), podpisując w programie fillUp:

 • danymi autoryzującymi podatnika, którymi są:
  • Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP,
  • Imię i nazwisko,
  • Data urodzenia,
  • Kwota przychodu za 2016 r.,
 • bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem).

3. Po podpisaniu wniosku i wysłaniu go do bramki podawczej urzędu skarbowego – dokonywana jest wstępna kontrola poprawności wniosku; w przypadku wniosku prawidłowo wypełnionego, podatnik uzyskuje informację o nadaniu mu statusu 200 (wniosek PIT-WZ złożony prawidłowo).

4. Przesłanie prawidłowo wniosku PIT-WZ (złożenie wniosku), potwierdzane jest podatnikowi na UPO (Urzędowym Poświadczeniu Odbioru). Podatnik otrzymuje je do pobrania w aplikacji fillUp. Jeżeli UPO nie zostało nadane natychmiast – możliwe jest zamknięcie programu lub wyjście z wersji aplikacji online. Ponowne ich uruchomienie pozwoli pobrać sporządzone dla podatnika UPO.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (termin należy liczyć od dnia następującego po dniu potwierdzenia przez UPO faktu złożenia PIT-WZ), nie wcześniej niż 15 marca 2018 r. i nie później niż 16 kwietnia 2018 r. o 23:59:59, podatnik otrzyma na podany we wniosku adres e-mail przygotowaną dla niego deklarację PIT-37.

6. UWAGA! Podatnikowi nie przysługuje prawo korygowania złożonego PIT-WZ.

7. Do dnia 30 kwietnia 2018 r. dopuszczalne jest:

 • odrzucenie przygotowanego dla podatnika PIT-37 w całości (w tym przypadku podatnik samodzielnie musi ponownie sporządzić deklarację podatkową),
 • zaakceptowanie deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów – w momencie elektronicznej akceptacji podatnik składa deklarację, otrzymuje ponownie UPO i uznaje się, że w tym terminie rozliczył on podatek za 2017 r.,

8. Jeśli podatnik nie zaakceptuje, ani nie odrzuci przygotowanego PIT-37, uznaje się, że deklaracja w formie przygotowanej dla podatnika zostaje złożona w dniu 30 kwietnia 2018 r. 

9. Od momentu zaakceptowania przygotowanego PIT-37 lub w przypadku braku działania ze strony podatnika – od 1 maja 2018 r. podatnik może korygować swoją deklarację podatkową.